Waardig levenseinde

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan, wordt wel eens gezegd. Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land 40% van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt. De overigen sterven rustig in hun slaap of overlijden plotseling, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een hartinfarct. Ideaal gesproken moet de patiënt in de medische besluitvorming betrokken worden, zijn lot zo veel mogelijk zélf kunnen bepalen. Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem daarin bij.

LEIF is in een intitiatief dat elke burger in de mogelijkheid stelt om zijn wil betreffende het levenseinde uitdrukkelijk kenbaar te maken met de nodige documenten en daaraan gekoppeld een LEIF kaartje. De brochure omvat de documenten negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie, wijze van de teraardebestelling, orgaandonatie. Een LEIF kaart wordt aangemaakt, om te bewaren in de portefeuille. Deze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners sneller op de hoogte kunnen gebracht worden van iemands wettelijke wilsverklaringen en dat er rekening mee kan gehouden worden.

Telefonische hulplijn rond het levenseinde voor iedereen

LEIFlijn: tel: 078 15 11 55 - email: contact

Alle werkdagen van 9 u tot 17 u.

Bron en meer informatie op http://www.leif.be


© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login