Vervallen medicatie

Sinds september 2005 moeten vervallen of ongebruikte geneesmiddelen verplicht bij uw apotheker worden gedeponeerd. Naar aanleiding van een akkoord met de overheid zijn enkel de apotheken gemachtigd om geneesmiddelen in te zamelen.  

Wat moet ik doen met vervallen geneesmiddelen ?
Haal de vervallen en ongebruikte geneesmiddelen (voor menselijk of diergeneeskundig gebruik) uit hun kartonnen verpakking en bijsluiter.
1.Recycleer de bijsluiters en de lege doosjes met het papier en karton via uw gebruikelijk  sorteersysteem.
2.Breng aangevatte blisterverpakkingen, potjes,  flacons, tubes, flessen, sprays en aërosols terug naar uw apotheker.

Wat doe ik met gebruikte spuiten en naalden?
Indien de inspuiting gebeurt door een verpleegkundige of een arts, is het aan hen om het gebruikte injectiemateriaal mee te nemen.
Indien u zelf uw inspuitingen doet, moet u de naald in een kleine daartoe voorziene naaldencontainer stoppen. U kan deze naaldencontainers bij uw apotheker kopen. Wanneer de container vol is, moet u deze naar de inzamelcentra voor chemisch afval brengen. De spuit kan worden weggegooid met het gewone huishoudelijk afval.

Bron: www.apotheek.be

Voor meer info
memento vervallen geneesmiddelen
 

Informatie op apotheek.be
 


© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login