Medicatiebewaking

Een belangrijke taak van je apotheek is medicatiebewaking.
Veel patiënten, vooral ouderen, combineren verschillende medicijnen. Niet alle medicijnen gaan goed samen. Ze kunnen aanleiding geven tot potentieel gevaarlijke interacties.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de geneesmiddelen mekaar tegenwerken waardoor ze minder effect hebben. Je klachten kunnen daardoor verergeren. Ook kan het zijn dat verschillende medicijnen elkaar versterken en aldus teveel effect hebben. Ook dan kan u klachten krijgen.

De arts die de medicijnen voorschrijft, dient erover te waken dat u geen geneesmiddelen gebruikt die niet goed samengaan. Hij of zij heeft echter niet altijd een overzicht van álle medicijnen die je gebruikt : sommige patiënten krijgen medicijnen voorgeschreven door verschillende artsen of vergeten al eens te vermelden dat ze bepaalde geneesmiddelen gebruiken. (Een tip : het kan handig zijn in uw portefeuille een briefje te bewaren met alle medicijnen die u gebruikt).

Soms worden bepaalde medicijnen voorgeschreven die niet goed samengaan met de medicijnen die u al neemt. In de apotheek wordt via een bewakingssysteem gecontroleerd of u zulke risico's loopt. Alle medicijnen die u in onze apotheek haalt, worden bijgehouden in een computer samen met uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we vlot bepaalde interacties nagaan. Verder wordt in de apotheek gecontroleerd of de voorgeschreven hoeveelheid klopt, of het advies voor inname correct is, … Indien blijkt dat u medicijnen voorgeschreven kreeg, die niet goed samengaan of die minder geschikt voor u zijn, zal de apotheker contact opnemen met de arts of medisch specialist. Meestal zal in overleg een ander medicijn of een andere dosering voorgesteld worden. Op deze manier worden problemen voorkomen.

Omdat alle gegevens bij uw apotheek in de computer opgeslagen worden, is het aan te bevelen om steeds naar dezelfde apotheek te gaan voor uw medicijnen. Indien u elders medicijnen haalt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie of een wachtdienst, is het aan te raden dit aan uw vaste apotheek door te geven. Vertel uw vaste apotheker ook over de medicijnen en/of voedingssupplementen die u zonder voorschrift elders koopt; zo blijft de informatie in de computer correct en bent u verzekerd van een correcte medicatiebewaking.

Een ander aspect van medicatiebewaking is de informatie die u van de apotheker krijgt bij een eerste aflevering van medicijnen. U zal advies krijgen over het correct gebruik van uw geneesmiddelen. Ook wordt gekeken naar mogelijke ongewenste effecten die u kan ondervinden.

Uw apotheker begeleidt u bij nieuwe medicatie (advies over correct gebruik, interacties, ongewenste effecten) en waakt erover dat uw medicijnen goed samengaan. 


© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login