Geneesmiddelen

Meer informatie over vergunde geneesmiddelen en hun rationeel gebruik is te vinden in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, uitgegeven door het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). Het BCFI is een VZW die sedert juli 1974 systematisch onafhankelijke informatie met betrekking tot geneesmiddelen verspreidt voor gezondheidswerkers en patiënten.

http://www.bcfi.be

Op zoek naar een bijsluiter ?


© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login