Uw farmaceutisch dossier

Uw apotheker moet de geneesmiddelen die u neemt registreren in uw farmaceutisch dossier. Indien u aan een chronische aandoening lijdt of allergieën voor bepaalde producten vertoont, dan kan hij deze met uw akkoord ook opnemen in dit dossier. Zo waakt hij over uw veiligheid en maakt hij een snellere analyse mogelijk ingeval van problemen.

Dit geldt ook voor niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en andere producten die u op advies of uit eigen initiatief koopt: zij kunnen de effecten en doeltreffendheid van de behandeling die u werd voorgeschreven ook beïnvloeden. Veiligheidshalve is het ook belangrijk dat u hem elke consumptie meldt van voedingssupplementen of producten op basis van planten die u zou hebben gekocht buiten de apotheek.

Uw “farmaceutisch dossier” ligt te uwer beschikking, u kan het raadplegen bij uw apotheker indien u dat wenst of u kan hem om een kopie vragen. 

De apotheker en zijn personeel zijn aan het beroepsgeheim gehouden. U heeft dus niets te vrezen, uw gegevens worden veilig bewaard.

Bron : www.apotheek.be

De apotheker en zijn personeel zijn aan het beroepsgeheim gehouden. U heeft dus niets te vrezen, uw gegevens worden veilig bewaard.


© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login