Astma en COPD

Asthma

Astma is een longaandoening die zich kenmerkt door overgevoelige luchtwegen. Hierdoor lokken bepaalde prikkels een ontsteking van de longen uit. Normaal zijn de luchtwegen breed genoeg om gemakkelijk in en uit te ademen. Tijdens een astma-aanval neemt de ontsteking echter de overhand. Het slijmvlies dat de binnenkant van de kleine luchtwegen bedekt, gaat daarbij zwellen en de spieren rond de luchtpijptakken trekken samen. Hierdoor kan er minder lucht doorheen de longen, het ademen gaat moeilijker en je krijgt typische astmasymptomen: hoest, een piepende ademhaling en/of kortademigheid.

COPD

De afkorting COPD komt uit het Engels en staat voor “chronic obstructive pulmonary disease” of chronische longziekte met vernauwingen. COPD is een longaandoening waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en de longen steeds minder goed werken. Vroeger heette dit “chronische bronchitis” en “longemfyseem”.

Bron:APB

Heeft u een specifieke vraag? Of u wenst méér informatie?

Neem gerust contact op met ons.

© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login